Automatická kresba (AK) * kurzy 2019

Marcela Vavrochová * tel: 731 767 136

 

Vykreslování mandal od 17h -20h

- terapie pomocí vykreslování mandal

- rozklíčování životní situace

- pochopení životní cesty

termíny : vždy v úterý

cena : 350,-kč, v ceně káva, voda, čaj

pomůcky : blok, pastelky

 

Workshop AK od 10h – 16h

- šťastný vztah

- správná komunikace

- vztahové závislosti

- emoce- co se nám snaží říct

- diagnostika vztahu

- automatická kresba

- intuitivní písmo

- vytvoření symbolu pro šťastný vztah

termíny : 22.6.2019

cena : 1250,-kč, v ceně skripta, káva,voda, čaj

pomůcky: psací potřeby, pastelky

rezervace zaplacením zálohy 800,- kč

 

 

Víkendové zážitkové semináře na téma :

 

        sebepoznání a sebepřijetí

- láska k sobě samému je základ životní kreativity

- naše schopnosti, vlastnosti a možnosti

- rozpoznání životního úkolu

- víkend plný terapeutických cvičení pomocí :

  automatické kresby, numerologie, tarotu,

  intuitivního písma a dalších metod

- návštěva mystických míst kraje

termín : Ztracenka(Šumava) 14.6.-16.6.2019

cena : 2 900,-kč, v ceně ubytování, doprava

rezervace zaplacením zálohy 1500,-kč

 

Dárkové poukazy

 

 

Kontakt : Marcela Vavrochová * tel. 731 767 136   vedma.marcela@centrum.cz     

Kde : Atelier Spiritualita * Rooseveltova 15, Plzeň  www.atelierspiritualita.cz      

(nadvoří - po dřevěné schodišti I.patro - studovna)