Automatická kresba (AK)


Marcela Vavrochová * tel: 731 767 136

 

 

Vykreslování mandal od 17h - 20h

  antistresové vymalovánky

- terapie se sdělením,

  doplněná výkladem tarotu

  29.10., 5.11. a 5.12. 2019

  blok, pastelky, cena 350 Kč

 

 

Večerní kurzy AK od 17h -20h

  využití AK a intuitivního písma

  k nalezení a pochopení příčin:

- chybná komunikace ve vztazích

- emoční bloky

- zdravotní problémy

- v ceně  jsou skripta 

  15.10., 19.11. a 12.12.2019

   blok, pastelky, cena 500 Kč

 

 

Workshop AK od 10h - 16h

 - být sám sebou - znamená najít nejprve

  sám sebe. Život přináší mnoho zkoušek

  a zkušeností, které se nám ne vždy podaří

  emočně zvládnout. Na základě těchto zkušeností 

  měníme své chování- přizpůsobujeme se tlaku zvenčí

  a ztrácíme tak sami sebe.

- naučíte se jak správně komunikovat nejen ve vztazích

- být k sobě laskavý, rozlišovat co k nám patří a co ne

- jak zpracovat staré křivdy

- vytvoření symbolu lásky

  20.10., 10.11. a 14.12.2019

  blok, pastelky, cena 1350 Kč  

  rezervace zaplacením zálohy 800 Kč

 

( Dárkové poukazy )

 

Kontakt : Marcela Vavrochová * tel. 731 767 136   vedma.marcela@centrum.cz     

Kde : Atelier Spiritualita * Rooseveltova 15, Plzeň  www.atelierspiritualita.cz      

(nádvoří - po dřevěné schodišti I.patro - studovna)