připravujeme


Kouzelný večer v Atelieru Spiritualita s povídáním, věštěním, za svitu svíček a vůně vánočního jehličí, oslavíme příchod životadárného světla starodávnými zvyky našich předků 

Zimní Slunovrat je důležitým okamžikem, kdy se Kolo roku pootočí od temnoty ke světlu. Stejně jako naši předkové, pojďme společně přivítat nové světlo ~ naději ~ a vzdát hold sílícímu Slunci. Prožijme společně podvečer nejdelší noci v roce.

REZERVACE míst předem - počet míst je omezený

příspěvek 399 Kč  * tel. 775 181 700 

kde : Atelier Spiritualita * Rooseveltova 15 (ve dvoře) * Plzeň (vstup vedle obchodu MYSTIQUE) www.atelierspiritualita.cz