Slavnost SLUNOVRATU & Vánoce v Atelieru Spiritualita
 
středa 21.12.2022 * 18,00 - 22,00 hod.
kouzelný večer v Atelieru Spiritualita s povídáním, věštěním, dárky a hudbou za svitu svíček a vůně vánočního jehličí, oslavíme příchod životadárného světla starodávnými zvyky našich předků.
 
Zimní Slunovrat je důležitým okamžikem, kdy se Kolo roku pootočí od temnoty ke světlu. Stejně jako naši předkové, pojďme společně přivítat nové světlo ~ naději ~ a vzdát hold sílícímu Slunci. Prožijme společně podvečer nejdelší noci v roce, kdy naše Duše napovídá: Je čas užívat život plnými doušky !
 
KONCERT : Jakub Kořínek & Katka Misíková & Jan Lichťa Lichtenberg
 
příspěvek : 399 Kč / koncert, káva, čaj, občerstvení v ceně
 
kde : Atelier Spiritualita * Rooseveltova 15 (ve dvoře), Plzeň (vstup vedle obchodu MYSTIQUE) * www.atelierspiritualita.cz